Povinné informácie

Informácie o dátových formátoch

Organizácia prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JEPG, TIFF, CSS, GIF, HTML, PNG, PHP, XML . Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.