INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec

Zdravotnícke zariadenie je určené pre deti vo veku 0 – 18 rokov + 364 dní. Dieťa môže byť prijaté na pobyt na základe odporúčania praktického lekára pre deti a dorast alebo odborného lekára – pneumológa, alergológa, oftalmológa, v ktorého starostlivosti dieťa je, alebo aj formou prekladu z iného zdravotníckeho zariadenia. Návrh na diagnosticko-liečebný pobyt (návrh nájdete tu) sa po vyplnení zasiela poštou priamo na adresu ústavu.

Dĺžka pobytu závisí od zdravotného stavu pacienta, určuje ju primár oddelenia.

Indikáciou na vyšetrenie resp.  liečbu v našom zdravotníckom zariadení sú všetky recidivujúce a chronické ochorenia dýchacích ciest či už vrodené alebo získané, špecifické alebo nešpecifické ochorenia dýchacích ciest na podklade imunoalergickom alebo genetickom. Sú to napríklad tieto:

 • bronchiálna (priedušková) astma alergického i nealergického pôvodu,
 • obštrukčná a neobštrukčná bronchitída (zápal priedušiek),
 • pneumónia (zápal pľúc),
 • tuberkulóza (pľúcna i mimopľúcna),
 • laryngitída (zápal hrtana),
 • tracheitída (zápal priedušnice),
 • opakované infekcie horných dýchacích ciest,
 • alergická rinitída (alergická nádcha),
 • atopická dermatitída (kožný ekzém),
 • gastroezofageálny reflux (GER),
 • cystická fibróza,
 • poruchy imunity,
 • iné ochorenia dýchacích ciest a pľúc.

Podľa platných zákonov je zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe povinného zdravotného poistenia bezplatná. Ústav má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v rámci SR. Podľa platnej legislatívy s účinnosťou od 01.09.2006 (zákon č. 577/2004, v znení nariadenia vlády SR č. 65/2005 a v znení nariadenia vlády SR č. 485/2006 Z.z.) služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí len sprievodca dieťaťa podľa platného cenníka.

POSTUP PRI PRIJATÍ NA POBYT

Dieťa môže byť prijaté na diagnosticko-liečebný pobyt na základe návrhu vypísaného praktickým lekárom pre deti a dorast, prípadne špecialistom – detským pneumológom, imunoalergológom, prípadne prekladom z iného zdravotníckeho zariadenia. Dieťa môže absolvovať pobyt samé alebo so sprievodcom (rodič, starý rodič…)

Návrh na diagnosticko-liečebný pobyt vypísaný praktickým lekárom pre deti a dorast alebo odborným lekárom je zaslaný na adresu ústavu, ktorý zabezpečí ďalšie potrebné administratívne kroky. 

Adresa ústavu:

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o.

Dolný Smokovec 70

059 81 Vysoké Tatry

Ak je dieťa poistencom zdravotnej poisťovne DôVERA ZP, a. s., musí byť návrh vypísaný iba odborným lekárom – pneumológom alebo imunoalergológom a dieťa je pozvané na diagnosticko-liečebný pobyt až po schválení zdravotnou poisťovňou (žiadosť o schválenie posiela ústav, nie rodič).

Tlačivo návrhu nájdete na stránke ústavu v sekcii informácie pre lekárov. 

Časté otázky

Čo je potrebné urobiť, aby sa dieťa dostalo na liečebný alebo diagnostický pobyt?

Poraďte sa so všeobecným lekárom pre deti a dorast resp. špecialistom, v ktorého starostlivosti Vaše dieťa je a požiadajte o vystavenie Návrhu na diagnosticko-liečebný pobyt v našom zariadení (tlačivo návrhu nájdete na tejto stránke, v sekcii Lekári / Návrh na diagnosticko – liečebný pobyt).

Lekár alebo Vy následne zašlete vypísaný návrh do nášho zariadenia. Dieťa je pozvané na pobyt v závislosti od kapacitných možností zariadenia, pričom pri pacientoch poistených v poisťovni Dôvera musí byť dodržaný postup schválenia pobytu poisťovňou a až potom môže byť dieťa pozvané. Ak to kapacity ústavu dovoľujú, snažíme sa termín pobytu prispôsobiť Vašim požiadavkám.

Kedy sa odporúča vyšetrenie dieťaťa?

Vyšetrenie odporúčame v prípade, ak sa u vášho dieťaťa opakovane prejavujú niektoré z týchto príznakov:

 • nevysvetliteľný alebo dlhotrvajúci kašeľ,
 • sťažené dýchanie,
 • občasné kýchanie alebo pocit straty čuchu,
 • nádcha alebo naopak zapchaný nos bez nádchy,
 • opakované nachladnutia,
 • škriabanie v krku a nose,
 • svrbenie a slzenie očí,
 • opuch jazyka alebo úst a súčasne bolesti v podbrušku.

Môže sa stať, že dieťa má iné príznaky, ktoré tu nie sú uvedené, ale pediater Vám odporučí odborné vyšetrenie na základe klinického stavu Vášho dieťaťa.

V našom špecializovanom zariadení sú vyšetrovaní a hospitalizovaní pacienti s diagnózami na základe nasledujúceho indikačného zoznamu:

– bronchiálna (priedušková) astma alergického i nealergického pôvodu,
– obštrukčná a neobštrukčná bronchitída (zápal priedušiek),
– pneumónia (zápal pľúc),
– tuberkulóza (pľúcna i mimopľúcna),
– laryngitída (zápal hrtana),
– tracheitída (zápal priedušnice),
– opakované infekcie horných dýchacích ciest,
– alergická rinitída (alergická nádcha),
– atopická dermatitída (kožný ekzém),
– gastroezofageálny reflux (GER),
– cystická fibróza,
– poruchy imunity,
– iné ochorenia dýchacích ciest a pľúc.

Moje dieťa má vždy na jar opakovane nádchu a prejavuje sa u neho sťažené dýchanie. Je potrebné ho vyšetriť?

V prvom rade by ste mali na tieto ťažkosti upozorniť všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého vaše dieťa navštevuje. V prípade potreby Vám lekár odporučí odborné imunoalergologické vyšetrenie, ktoré okrem iného zahŕňa vyšetrenie vzdušných alergénov formou kožných testov (tzv. prick testov). Dieťa môže byť odporučené aj na pneumologické vyšetrenie, kde realizujú funkčné vyšetrenie pľúc so zameraním na prítomnosť bronchiálnej hyperreaktivity, čo je zvýšená dráždivosť priedušiek na vonkajšie podnety.

Ako zistím, že je moje dieťa astmatik?

Po vdýchnutí alergénu vzniká v prieduškách zápalová reakcia. Prejavuje sa zúžením priedušiek, opuchom slizníc a nadmernou tvorbou hustého hlienu. Stiahnuté priedušky bránia prúdeniu vzduchu pri dýchaní, čím organizmus dostáva menej kyslíka. Počas dýchania je sťažený výdych s pískaním, suchým kašľom a ťažobou na hrudníku. Najčastejšie sa sťažené dýchanie objaví v noci, nadránom, či po telesnej námahe. Záchvat astmy môžu tiež vyvolať silné emócie, úzkosť, plač, ba aj smiech. Ak sa u vášho dieťaťa objavujú tieto príznaky, je potrebné postupovať ako v predchádzajúcom prípade. Najskôr na tieto ťažkosti upozornite ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý vás odporučí na odborné vyšetrenie. Až 30 až 40 percent detí s alergickou peľovou nádchou bez pravidelnej liečby prechádza do astmy.

Prečo sa pri alergických ochoreniach odporúča pobyt pacienta vo vysokohorskom prostredí?

Je to najmä z dôvodu eliminácie niektorých peľových alergénov v prostredí a tiež z dôvodu vegetačného posunu v tomto pásme. Zároveň sa využíva pozitívny vplyv klimatoterapie na organizmus dieťaťa.

Ako dlho trvá pobyt dieťaťa v zariadení?

Dĺžka diagnosticko-liečebného pobytu je u každého pacienta individuálna, do úvahy sa berie typ ochorenia a priebeh liečby, spravidla je to 21 dní. Závisí teda od zdravotného stavu dieťaťa a rozhoduje o nej primár alebo ošetrujúci lekár.

Môžem ísť s mojím dieťaťom ako sprievodca?

Samozrejme na liečenie môžete prísť spolu s vašim dieťaťom ako sprevádzajúca osoba. Vek dieťaťa, s ktorým môžete prísť byť sprievodca nie je obmedzený. Priestory nášho zariadenia sú nadštandardne vybavené a ponúkajú prostredie, v ktorom sa budete s vašim dieťaťom cítiť takmer ako doma. Sprevádzajúca osoba si hradí pobyt individuálne podľa platného cenníka v závislosti od kategórie ubytovania.

Aké sú čakacie doby na pobyt?

Naše zariadenie je kapacitne pripravené prijať každého záujemcu vo veľmi krátkom čase. Nezávisí to však len od nášho zariadenia, ale aj od konkrétnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený. Najlepšie je po odoslaní návrhu na liečebný pobyt informovať sa priamo v ústave – v prijímacej kancelárii.

Je možné aby sa moje dieťa počas hospitalizácie nakazilo, napríklad tuberkulózou?

V tejto súvislosti nemusíte mať obavy. Oddelenie tuberkulózy je izolované, pacienti neprichádzajú do kontaktu s pacientmi iných oddelení. Taktiež pacienti s diagnózou cystickej fibrózy majú samostatné priestory a svoj vlastný režim. Čo sa týka infekčných ochorení, pred nástupom na liečebný pobyt, musí každé dieťa odovzdať potvrdenie od svojho detského obvodného lekára, že nemá v súčasnom období infekčné ochorenie a nebolo v kontakte s infekčným ochorením. Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 5 dní.

Moje dieťa má 8 rokov a navštevuje druhý ročník ZŠ. Môže prísť na liečenie aj v čase mimo prázdnin?

Samozrejme, nemusíte sa obávať, že vaše dieťa vymešká vzdelávací proces a bude musieť dobiehať učivo. Priamo v priestoroch zariadenia funguje škola, ktorá má kvalifikovaných pracovníkov a kvalitné vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného výchovno-vzdelávacieho procesu. Viac sa o činnosti školy dozviete na internetovej stránke .