Cestovný poriadok

Upozorňujeme všetkých pacientov a ich sprievodcov, že lístky na električku sa nedajú zakúpiť v našom zariadení. Možnosť zakúpenia lístkov je jedine na staniciach ŽSR alebo cez SMS správu. Pre viac informácií kliknite na odkaz pod textom.