INFORMÁCIA PRE PACIENTOV PRED PLÁNOVANOU OPERÁCIOU V OBDOBÍ PANDÉMIE COVID 19