Fyzioterapeutické oddelenie

  • denne vykonávaná fyzioterapia je zameraná na zmierňovanie a odstraňovanie problémov (ťažkostí), ktoré vyplývajú z respiračného ochorenia. Rehabilitačnú terapiu vykonáva erudovaný fyzioterapeutický kolektív.

Respiračná fyzioterapia (RFT)je zameraná na:

  • zlepšenie hygieny dýchacích ciest,
  • zvýšenie priechodnosti dýchacích ciest,
  • upevňovanie správnych dychových stereotypov,
  • zníženie bronchiálnej obštrukcie,
  • dosiahnutie a udržanie pocitu zdravia.

Pre pacientov sú k dispozícii bazén, sauna, telocvične, inhalatóriá. Do rehabilitačnej starostlivosti sa vždy zaúča aj rodič, aby mohol pomôcť svojmu dieťaťu v domácom prostredí. Pacienti sú rehabilitovaní cielene podľa charakteru ochorenia a ťažkostí.