Endoskopické pracovisko

Bronchoskopické vyšetrenia vykonávame flexibilným bronchoskopom

  • inšpekcia tracheobronchiálneho stromu,
  • odber biologického materiálu: BAL, aspirát, kefkový ster, excízia tkaniva, punkcia,
  • bronchografia,
  • fibrolaryngoskopické vyšetrenia.