Oddelenie funkčnej diagnostiky dýchania

Funkčné vyšetrenie dýchania (FVD) patrí medzi hlavné vyšetrovacie metodiky pri ochorení dýchacích ciest a pľúc. Tieto vyšetrenia sú robené na prístrojoch MasterLab, EcoScreen.Realizujeme:• BPT- fyzickou námahou• BPT-farmakologicky (histamín, metacholín)• krivka prietok-objem v kľude• bronchodilatačný test• bodypletyzmografické vyšetrenie• pľúcna compliance• DLCO• vyšetrenie expiračného kondenzátu: NO