X. Pracovné stretnutie fyzioterapeutov v respiračnej fyzioterapii

Prihláška

Vašu účasť prosíme zaregistrovať do 29.októbra 2019.

Súčasné postupy respiračnej fyzioterapie pri CF a poruchách dýchania

X. Pracovné stretnutie fyzioterapeutov v respiračnej fyzioterapii

Organizátori:          Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy

                                  Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

                                  Slovenská komora fyzioterapeutov

 

Miesto konania:        NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Termín konania:       28. – 29.11.2019

Organizačný sekretariát:

CF Asociácia, Park Angelinum 2

040 01 Košice

MUDr. Katarína Štěpánková

Tel.: 0903 608 455

mail: cfasociacia@gmail.com

Národný ústav DTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70, 059 81 Vysoké Tatry

PhDr. Ingrid Mladá

Tel.: 052/44 12 137

mail: sekretariat@nudtarch.sk

 

Zaslaním záväznej prihlášky udeľujem NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v záväznej prihláške v zmysle § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely registrácie účasti na X. Pracovnom stretnutí fyzioterapeutov v respiračnej fyzioterapii, ktorý sa bude konať 28.11.-29.11.2019 v Dolnom Smokovci. Súhlas udeľujem na dobu určitú do 31.12.2019.