Oddelenie laboratórnej diagnostiky

 • O nás
 • Pracovníci laboratória
 • Oddelenia
 • Novinky
 • Kontakt

Oddelenie laboratórnej diagnostiky, ktoré je súčasťou NÚDTaRCH n.o., poskytuje komplexnú laboratórnu diagnostiku nielen pre pacientov hospitalizovaných v ústave, ale aj pre pacientov z iných zdravotníckych zariadení. V prípade potreby spresnenia a doplnenia laboratórnej diagnostiky spolupracujeme aj s externými laboratóriami.

Laboratórni diagnostici:

MVDr. Katarína Ištvanková – Vedúca oddelenia

odborný garant pre hematológiu (kl.226)

katarina.istvankova@nudtarch.sk

Ing. Katarína Kucháliková – odborný garant pre biochémiu (kl.225)

Mgr. Monika Cvancigerová

monika.cvancigerova@nudtarch.sk

Zdravotnícki  laboranti:

Mgr. Anna Barabasová

Tatiana Kallová

Anastázia Tomko-Králová

Renáta Zoričáková

Sanitár:

Anna Figliarová

Administratíva:

Gabriela Stedinová (kl.103)

gabriela.stedinova@nudtarch.sk

 • Klinická biochémia
 • Klinická hematológia
 • Klinická imunológia
 • Klinická mikrobiológia

Vykonávame základné biochemické vyšetrenia a vyšetrenia acidobázickej rovnováhy. V rámci diagnostiky GER aj vyšetrenie prítomnosti pepsínu v slinách.

Prístrojové vybavenie: analyzátor VITROS - suchá chémia

analyzátor ABR - Stat Profile pHOX PlusC

Materiál na vyšetrenie: sérum, moč, sliny

Vykonávame základné hematologické vyšetrenia.

Prístrojové vybavenie:

hematologický analyzátor MINDRAY 5120,

Materiál na vyšetrenie: plná krv EDTA

Vyšetrenia celulárnej a humorálnej imunity, diagnostika alergií, autoimunitných ochorení, diagnostika vybraných potravinových intolerancií, funkčné testy Leu, IGRA testy.

Prístrojové vybavenie:

nefelometer IMMAGE

ELISA analyzátor HyCor

analyzátor Phadia 100 (UniCAP100)

laserový skener CapitalBio LuxScan - 10K/A

prietokový cytometer NAVIOS EX

fluorescenčný mikroskop OLYMPUS

Materiál na vyšetrenie: sérum, plná krv EDTA

 • Mikrobiológia - nešpecifická flóra
 • Mykobakteriológia
 • Molekulárna mikrobiológia
 • Infekčná serológia
 • Parazitológia

Priamy dôkaz aeróbnych a anaeróbnych patogénov nešpecifickej flóry metódou kultivácie na živných pôdach, ich typizácia a určovanie citlivosti na ATB.

Priamy dôkaz špecifickej flóry - Mycobacterium tuberculosis complex a atypických mykobaktérií metódou kultivácie na živných pôdach, ich typizácia.

Priamy dôkaz patogénov (baktérii a vírusov) metódou PCR v rôznych materiáloch.

Priamy dôkaz špecifickej flóry (MTBC kompex + atypické mykobaktérie) metódou PCR v rôznych materiáloch a ich následná typizácia.

Dôkaz génov rezistencie u MTBC komplex na antibiotiká (rifampicin,izoniazid).

Prístrojové vybavenie:

RT PCR cycler ROTORGENE,

QuantStudio 5 DxReal-Time PCR System,

RT PCR - Nano Light cycler ,

testovací systém MariPOC.

Nepriamy dôkaz patogénov  (baktérie, vírusy) detekciou hladín protilátok v sére v triedach IgA, M, G.

Prístrojové vybavenie: ELISA analyzátor Alisey

Materiál na vyšetrenie: serum

Mikroskopický dôkaz črevných parazitov.

Materiál na vyšetrenie: stolica

Novo zavedené metodiky:

Priamy dôkaz SARS-CoV-2 metódou PCR.

Detekcia protilátok proti SARS-CoV-2 v krvi metódou ELISA.

Detekcia génov rezistencie u MTBC complex na antituberkulotiká - rifampicin a izoniazid

Dôkaz prítomnosti Pneumocystis jiroveci a Legionella pneumophila metódou PCR v rôznych materiáloch.

Intolerancia laktózy:

V spolupráci s oddelením funkčnej diagnostiky dýchania sme pre hospitalizovaných pacientov v rámci diagnostiky v intolerancie laktózy zaviedli vyšetrenie merania koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu.

Adresa:

Oddelenie laboratórnej diagnostiky,

NÚDT a RCH, n. o.,

Dolný Smokovec,

059 81 Vysoké Tatry

Tel.: +421 52 4412 103

Mail: laboratorium@nudtarch.sk