Darujte 2% z dane

Opäť sa blíži obdobie podávania daňového priznania, čo pre nás, Národný ústav, znamená možnosť získať 2 % z dane. Je to pomoc, ktorá nám pomáha pokračovať v práci pri liečbe detských pacientov. Obraciame sa preto s prosbou o darovanie 2 % z dane.

Ďakujeme.

 

Naše identifikačné údaje:

Názov:

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

Sídlo:

Dolný Smokovec č. 70, 059 81 Vysoké Tatry

právna forma:

Nezisková organizácia

IČO/ SID:

37886479

 

Postup krokov poukázania 2 % z dane z príjmov:

 1. Na poukázanie 1% (2 %) pre právnické osoby v roku 2020
 • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vo výške 1 %, resp. 2 % zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania, ktoré budete podávať za rok 2019 v roku 2020.

POZOR:

 • ak právnická osoba v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1,0 % z dane.
 • ak právnická osoba v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2,0 % z dane.
 • ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad.
 1. Na poukázanie 2% (3 %) pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020
 • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania, ktoré budete podávať za rok 2019 v roku 2020.
 • vypočítate si 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • vypočítajte si 3 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 • ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (mena, adresa, nie však poukázaná suma) prijímateľovi dane, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31.3.2020), ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou daňového priznania je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 1. Na poukázanie 2% (3 %) pre fyzické osoby, ak ročné zúčtovanie dane vykoná Váš zamestnávateľ (t.j. nemáte povinnosť podať daňové priznanie)
 •  vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane s predtlačenými údajmi prijímateľa Národný ústav DTBCaRCH, n.o. Dolný Smokovec je k dispozícii na recepcii ústavu.
 • požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, ktoré následne vypíšte podľa údajov z Potvrdenia o zaplatení dane spolu so sumou, ktorú chcete prijímateľovi poukázať.
 • vypočítate si 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • vypočítajte si 3 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 • ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov (mena, adresa, nie však poukázaná suma) prijímateľovi dane, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 • riadne vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte v lehote do 30.4.2020 na Váš daňový úrad. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ďakujeme.