Odborné a vedecké podujatia

Pracovný seminár 2019

Pracovný seminár Kliniky DTaRCH JLF UK a NÚDTaRCH, n. o. v Dolnom Smokovci, sa konal v dňoch 15 – 16. 03.2019 v ATRIUM HOTEL v Novom Smokovci na jeho organizovaní sa podieľala aj Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine. Na tomto podujatí, ktoré je určené predovšetkým pediatrom prvého kontaktu, imunoalergológom, pneumológom, ako aj lekárom a primárom detských lôžkových oddelení, mali svoj priestor okrem erudovaných odborníkov aj mladí lekári a študenti doktorandského štúdia.