DETSKÉ SPÁNKOVÉ LABORATÓRIUM

Od začiatku februára 2019 je v rámci diagnosticko-liečebného pobytu v NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec, možnosť realizovať v indikovaných prípadoch vyšetrenie porúch spánku v novozriadenom spánkovom laboratóriu.

Poruchy spánku v detskom období sú pomerne časté, približne 20 – 30 % detskej populácie má poruchy spánku rozličného pôvodu. Spektrum jednotlivých porúch je do určitej miery odlišné od dospelej populácie a závisí od štádia dozrievania spánku v jednotlivých vekových obdobiach. Nedostatok a zhoršená kvalita spánku sa môže odzrkadliť na poruchách správania počas dňa a to najmä hyperaktivitou, poruchami pozornosti a pamäte či zmenami nálad.

Príznaky a diagnózy, ktoré môžu byť asociované poruchami spánku:

  • neúmerne dlhé zaspávanie a skoré ranné prebúdzanie,

  • nadmerná spavosť dieťaťa,

  • poruchy dýchania počas spánku, permanentne chrápajúce dieťa (po vylúčení adenotonzilárnej hypertrofie),

  • poruchy dýchania v spánku u nedonosených novorodencov a dojčiat,

  • výrazný posun v čase zaspávania alebo vstávania,

  • abnormálne pohyby končatín počas spánku, škrípanie zubov (bruxizmus),

  • nervovo – svalové ochorenia (spinálna svalová atrofia, myastenia gravis), metabolické poruchy (karnitínová deficiencia, glykogenózy),

  • DMO (detská mozgová obrna), epilepsia, genetické syndrómy (Downov syndróm, Prader-Williho syndróm, syndróm fragilného X chromozómu, Williamsov syndróm, Rettov syndróm), psychiatrické ochorenia (ADHD, úzkostné poruchy, poruchy autistického spektra, depresia, bipolárne poruchy).

Za „zlatý diagnostický štandard“ spánkových porúch dýchania sa v súčasnosti celosvetovo považuje kompletné polysomnografické (PSG) vyšetrenie s video záznamom, ktoré sa realizuje v špecializovanom spánkovom laboratóriu. PSG prístroj je konštruovaný na neinvazívne monitorovanie viacerých funkcií počas spánku pacienta (prietok vzduchu nosom a ústami, dýchacie pohyby hrudníka, pohyby brucha, polohu tela, saturáciu krvi kyslíkom, EKG, elektromyogram na monitorovanie pohybov svalstva, EEG na snímanie aktivity mozgu, zariadenie na monitorovanie pohybov končatín, mikrofón na zaznamenávanie chrápania a iných zvukov). Tieto údaje možno pomocou grafických výstupov na monitore počítača sledovať a vyhodnotiť.