PRACOVNÝ SEMINÁR

previous arrow
next arrow
Slider

 

Pracovný seminár 13– 14.3.2020 

Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK  a NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin

 

Registrácia Pracovný seminár 2020

 

Vašu účasť  prosíme nahlásiť do 5.3.2020.

 

Zaslaním záväznej prihlášky udeľujem NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu ako sú uvedené v záväznej prihláške v zmysle § 13 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely registrácie účasti na seminári, ktorý sa bude konať 13.-14.3.2020 v Dolnom Smokovci. Súhlas udeľujem na dobu určitú do 31.3.2020.