KONTAKTY

Sídlo spoločnosti:

NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Dolný Smokovec 70

059 81 Vysoké Tatry

Tel:    +421 52 4412 111

Fax:   +421 52 4422 086

e-mail:  sekretariat@nudtarch.sk

www.nudtarch.sk

Riaditeľka: Ing. Miroslava Mištunová, PhD. , MPH 

e-mail:  miroslava.mistunova@nudtarch.sk

Ekonomické oddelenie:  +421 52 4412 145

Prijímacia kancelária:      +421 52 4412 120

 

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia

LEKÁR: MUDr. Peter Ferenc, PhD.
SESTRA: Bc. Ľubomíra Viglašová
Informácie a objednanie na vyšetrenie na tel. č.: 052/4412 170

 

Imunoalergologická ambulancia

LEKÁR: MUDr. Elena Koreňová
SESTRA: Mgr. Renáta Olejníková
Informácie a objednanie na vyšetrenie na tel. č.: 052/4412 141

 

Otorinolaryngologická ambulancia

LEKÁR: MUDr. Gabriela Bugová, PhD.
SESTRA: Lenka Kravcová, DiS.
Informácie a objednanie na vyšetrenie na tel. č.: 052/4412 181

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

LEKÁR: MUDr. Jana Tóthová
FYZIOTERAPEUT: Bc. Anna Jadušová
Informácie a objednanie na vyšetrenie na tel. č.: 052/4412207
pondelok, utorok, štvrtok v čase od: 7.00 – 12.00, 12.30 – 14.30 hod.

 Detská chirurgická ambulancia

LEKÁR: doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., 

              doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
SESTRA: Lenka Kravcová, DiS.
Informácie a objednanie na vyšetrenie na tel. č.: 0911 907 906

 

Psychologická ambulancia pre deti a dorast

Klinický psychológ: Mgr. Alexandra Trošoková
Informácie na tel.č.: 0903 207 763

 

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania 

Vedúca: Bc. Zuzana Gallovičová

telefónny kontakt: 052/4412 144

email: zuzana.gallovicova@nudtarch.sk